20 Aralık 2011 Salı

Lingo Lingo Koliler Süpetlemesi

LİNGO LİNGO PARTNERLER

Göt deliği atlas
Penisler batmaz
Parasız seks yapmaz trans kadın cav cav
Oh spermime değsin. 

Partnerler (uzun oku)
Genç oğlan, orta yaşlı, yaşlı
Lingo lingo partnerler
Adamla kesiştin sen bensiz
Yalandan seks yaptın edepsiz
Yar, yar, yar büyük penis aldım aman.

Lingo Lingo Koliler


LİNGO LİNGO KOLİLER

Minçolar atlas
Similya batmaz
Debelsiz yatmaz gacı cav cav
Oh cicime deysin

Koliler (but naşla)
Manti, nafta balamoz 
Lingo lingo koliler
Laçoya alıktın sen bensiz
Kür koli verdin edepsiz
Tariz, tariz, tariz but aldım amman. 

Yöre: Ankara
Kolileyen: Kolilenmiş Türküler Korosu/ Ankara
2010
Beste: Anonim (Lingo Lingo Şişeler)

18 Aralık 2011 Pazar

Kuircikler Oldu mu Süpetlemesi

KUİRCİKLER OLDU MU

Kuircikler oldu mu
Sekse doydumu
Gönderdiğim dildolar
Götüne uydumu

Penisler eline
Elinle oyna diye
İki genç oğlan göndereyim
Seks yapın diye

Arabası aynalı
Şu adama varmalı
Genç oğlan çok yakışıklı ama
Parasıda olmalı

Penisler eline
Elinle oyna diye
İki genç oğlan göndereyim
Seks yapın diye

Yar gelir taşlıktan
Kondom çıktı başlıktan
Şu bizim kuircikler
Oral seks yapar açlıktan

Penisler eline
Elinle oyna diye
İki genç oğlan göndereyim
Seks yapın diye

Kuircikler OldumuKUİRCİKLER OLDU MU

Kuicikler oldu mu
Kolilere doydu mu
Gönderdiğim zıbıklar
Mincona uydu mu

Similyalar eline
Köfte alıkın diye
İki manti gönderem
Koli kesişin diye

Taligası aynalı
Şu laçoya varmalı
Manti but şugar ama
Beldeside olmalı

Similyalar eline
Köfte alıkın diye
İki manti gönderem
Koli kesişin diye

Tariz gelir taşlıktan 
Kondom çıktı başlıktan
Şu bizim kuircikle
Süpet yapar açlıktan

Similyalar eline
Köfte alıkın diye
İki manti gönderem
Koli kesişin diye


Yöre: Keşan
Kolileyen: Kolilenmiş Türküler Korosu/ Ankara
2010
Beste: Anonim (Kızılcıklar Oldu mu)


Lubun Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Akademik Terminolojik Açıklamalar 1

Sayın mamam,  lubunolog meslektaşlarım , pek değerli domezlerim

MipariKuzpari yılında şanladığımızdan beri .... orijinal açıklamanın devamı

Orijinal açıklamanın süpetlenmiş halidir

2009 yılın kurulduğu günden beri dur durak bilmeden çalışmalarını yürüten kürsümüz zamanla kendine has bir terminoloji oluşturmuştur.Lisan-ı Lubunat ın tanzimat fermanı ve üniter devlet yapısıyla birlikte baskılanan ve yok sayılan bir dil olması pek tabiki dilimizi büyük oranda yıpratmıştır. Kaynakların bir çoğunun toplatılıp yok edilmesi dilimizin eski, şaşalı dönemlerine ulaşmamızı güçleştirmektedir. Ayrıca yine tanzimatla birlikte başlıca eğitim kurumlarımız olan köçek ve tellak okullarının kapatılmış olması yaklaşık 120 yıl boyunca lubunyaları karanlığa hapsetmiş, kültür ve dili yer altına itmiştir. Buna bağlı olarak da akademik bir dilin oluşması için girişimler ne yazık ki geç başlamıştır.

Neyse fazla uzatmadan bir kaç terimi açıklamaya başlayayım.

Kolilemek: Kolinin günlük lubuncada ki anlamı seks ve seks partneridir. Kolilemek te tam olarak "sikmek" anlamına gelmektedir. Fakat kürsümüzün bu kelimeyi "lubuncaya çevirmek, uyarlamak" anlamında kullanmaktadır. Yani bir eser kolilenmişse bu onun lubuncaya çevrilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmış olduğunu gösterir

Süpetlemek: Yine süpetin (bazı yörelerde sipet) kelime manası günlük dilde "oral seks" olmakla birlikte akademik olarak kullanımı "lubuncadan çevirmek, tercüme etmek" şeklindedir.

Lubunolog: Lubun kültürünü, Tarihini ve Lubuncayı önce yalayıp yutan, sonra üretip ortaya koyan ilim insanı


Laçoya Aluktunmi'nin süpetlemesi

Erkeği Gördünmü

Erekte olmuş penisi, temizlenmeden yiyeceksin
Kolinemiş* türküyü bizden dinleyeceksin

Erkeği gördün mü
Partnere baktın mı
Büyükannen sperm yerdi
Bunları unuttun mu

Çömez lubunyaları partner bulmaya çıkartacaksın
Orta boy penislere oral seks yapacaksın

Erkeği gördün mü
Partnere baktın mı
Büyükannen sperm yerdi
Bunları unuttun mu

Eğlenceden anlamayan lubunyayı pezevenke vereceksin
Birde para kazanmazsa, kovup göndereceksin

Erkeği gördün mü
Partnere baktın mı
Büyükannen sperm yerdi
Bunları unuttun mu* kolilemek in  orijinal manası "sikmek"  olmakla birlikte kürsümüz bu kelimeyi  lubuncaya çevrilmiş anlamında kullanmaktadır. detaylı terminolojik bilgiyi yakın zamanda aktaracağız.

Laçoya Aluktunmi

LAÇOYA ALUKTUNMİ

Naşlamış similyayu lavaşsız yiyeceksun.
Kolilenmiş türküyü bizden dinleyeceksun.

Laçoya aluktunmi
Koliye tikeldunmi
Haçanan cici yerdi
Bunları unuttunmi

Kezban lubunyaları çarka çıkaracaksun.
Elvan similyalara süpet alukacaksun

Laçoya aluktunmi
Koliye tikeldunmi
Haçanan cici yerdi
Bunları unuttunmi

Gullümsüz lubunyayı anneye vereceksun
Birde debel etmezse naşlatup gideceksun

Laçoya aluktunmi
Koliye tikeldunmi
Haçanan cici yerdi
Bunları unuttunmi

Yöre:  Trabzon
Kolileyen:  Kolilenmiş Türküler Korosu / Ankara
2010
Beste : Anonim (Mısırı Kuruttun mi)